Utleieboliger

BONORD har for øyeblikket ingen utleieboliger tilgjengelig for våre medlemmer i Hammerfest, Tromsø og Harstad.

Gjennom STORBYsamarbeidet har medlemmer av BONORD tilgang til leieboliger i over hele landet. 


Her finner er en oversikt over leieboliger:


Leieboliger  USBL - Oslo og omegn

Leieboliger BATE - Stavanger og Sandnes

Leieboliger BOB - Bergen

Leieboliger VESTBO - Bergen

Leieboliger BONORD - Hammerfest, Tromsø og Harstad (Ingen tilgjengelige pt.)

Leieboliger NOBL - Bodø