Overføre medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til noen du har et slektskapsforhold med, til ektefelle og til samboer (samboer forutsetter samme Folkeregistrerte i minimum to år).

  • Medlemmets eller ektefellens/samboers slektninger i direkte opp- eller nedstigende linje.
  • Medlemmets eller ektefellens/samboers fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving.
  • Medlemmets eller ektefellens/samboers søsken.

Tilhører medlemskapet en bedrift, kan den overføres til ansatte.

Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. Her gjelder egne regler for dokumentasjon.

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett - beregn én virkedag til overføringen. Selve overføringen er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før overføring kan foretas.

Et medlemskap i BONORD kan overføres flere ganger

Viktig!

Et medlemskap som er tilknyttet en borettslagsleilighet kan ikke overføres eller byttes, med mindre andelen overføres sammen med boligen. Dette betyr i praksis at dersom medlemmet eier en tilknyttet BONORDbolig må boligen overføres sammen med medlemskapet.