Mest relevante sider:
 1. Forside
 2. Om oss

BONORD i tall

 • Vi har i dag omtrent 23 500 medlemmer!
 • Disse har forkjøpsrett på boliger i Hammerfest, Tromsø og Harstad, og på tilsammen rundt 90 000 boliger i hele landet gjennom Storby-samarbeidet.
 • Vi bistår rundt 380 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning.

Vår visjon og verdier

Vår visjon er "Vi bygger Nord-Norge
Det har vi gjort i over 70 år – og skal fortsette med det langt inn i fremtiden. Vi har et ønske om å være en sterk og trygg boligaktør og utvikler av gode lokal-samfunn i Nord-Norge.

Vi gjør det gjennom å skape:

 • Trygge bomiljøer, og felleskap
 • Bygge gode boliger for folk flest
 • Ansvarlig boligforvaltning og planlagt vedlikehold
 • Boligsosialt perspektiv og ansvar
 • Utvikle organisasjonen med fokus på fremtidens utfordringer
 • Være langsiktig eiendomsutvikler
 • Borettslag som attraktiv boform for alle livets faser

Våre verdier

Kompetent:

  • Våre medarbeidere, ledere og styre skal ha riktig og god kompetanse som dekker alle våre virksomhetsfelt
  • En positiv og målbevisst utvikling krever at vår organisasjon lærer, og utvikler seg i takt med våre utfordringer
  • Våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere skal møte kompetente mennesker

  Tilstede:

  • Vi skal møte våre medlemmer og kunder på arenaer som gir god kundetilfredshet og resultater
  • Vi skal være synlig i lokalsamfunnet ved å engasjere oss i lokal eiendomspolitikk, i media og aktuelle nettverk
  • Vi skal være tilstede for hverandre, og være en inkluderende, ærlig organisasjon hvor alle viser respekt for hverandres forskjeller

  Engasjert:

  • Vi er opptatt av vårt fag og våre medlemmers utfordringer, og viser interesse i alle kundeforhold
  • Vårt engasjement skal gi fremdrift, utvikling og spre entusiasme
  • Boligbyggelaget har et uttalt boligsosialt perspektiv

  Ledelsen i BONORD - Boligbyggelaget Nord


  Administrerende direktør

  Kurt Figenschau Administrerende direktør

  Kurt Figenschau

                                                                          

  Konsern

  Viseadministrerende direktør

  Kim Kr Nordli, viseadministrerende direktør

  Kim Kr. Nordli

  Strategi, kommunikasjon og samfunnskontakt

  Konsern

  Økonomisjef

  Gry Olsen Holand

  Gry Olsen Holand

  Finans, regnskap og analyse                       

  Konsern

  HR-Sjef

  Hege-Elisabeth Bosch

  Hege-Elisabeth Bosch

  Strategisk HR, leder -og kompetanseutvikling

  Konsern

  Avdelingsleder teknisk

  Sigmunn Sørensen - Avdelingsleder teknisk

  Sigmunn Sørensen

                                                                          

  Avdelingsleder forvaltning 

  Bård Fredheim - Forvaltningssjef

  Bård Fredheim

                                                                          

  Regiondirektør

  Bjørn Mathisen - Regiondirektør

  Bjørn Mathisen

  Avdelingsleder Harstad / GARANTI

  Kontorleder Hammerfest

  Fredrik Wedding

  Hammerfest og Finnmark

  Avdelingsleder GARANTI

  Leif-Harald Svendsen - Avdelingsleder GARANTI

  Leif-Harald Svendsen

  GARANTI Tromsø og Hammerfest

  IKTansvarlig

  Kjell Magnar Lekang - IKTleder

  Kjell Magnar Lekang

  BONORD Eiendomsutvikling

  Ole Vidar Furnes

  Daglig leder