BONORD i tall

 • Vi har i dag omtrent 23 000 medlemmer!
 • Disse har forkjøpsrett på boliger i Hammerfest, Tromsø og Harstad, og på tilsammen rundt 90 000 boliger i hele landet gjennom Storby-samarbeidet.
 • Vi bistår rundt 380 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning.

Vår visjon og verdier

Vår visjon er "Vi bygger Nord-Norge
Det har vi gjort i over 70 år – og skal fortsette med det langt inn i fremtiden. Vi har et ønske om å være en sterk og trygg boligaktør og utvikler av gode lokal-samfunn i Nord-Norge.

Vi gjør det gjennom å skape:

 • Trygge bomiljøer, og felleskap
 • Bygge gode boliger for folk flest
 • Ansvarlig boligforvaltning og planlagt vedlikehold
 • Boligsosialt perspektiv og ansvar
 • Utvikle organisasjonen med fokus på fremtidens utfordringer
 • Være langsiktig eiendomsutvikler
 • Borettslag som attraktiv boform for alle livets faser

Våre verdier

Kompetent:

  • Våre medarbeidere, ledere og styre skal ha riktig og god kompetanse som dekker alle våre virksomhetsfelt
  • En positiv og målbevisst utvikling krever at vår organisasjon lærer, og utvikler seg i takt med våre utfordringer
  • Våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere skal møte kompetente mennesker

  Tilstede:

  • Vi skal møte våre medlemmer og kunder på arenaer som gir god kundetilfredshet og resultater
  • Vi skal være synlig i lokalsamfunnet ved å engasjere oss i lokal eiendomspolitikk, i media og aktuelle nettverk
  • Vi skal være tilstede for hverandre, og være en inkluderende, ærlig organisasjon hvor alle viser respekt for hverandres forskjeller

  Engasjert:

  • Vi er opptatt av vårt fag og våre medlemmers utfordringer, og viser interesse i alle kundeforhold
  • Vårt engasjement skal gi fremdrift, utvikling og spre entusiasme
  • Boligbyggelaget har et uttalt boligsosialt perspektiv

  Ledelsen i BONORD - Boligbyggelaget Nord


  Administrerende direktør

  Svein Dalsbø - administrerende direktør

  Svein Dalsbø

  Avdelingsleder forvaltning 

  Bård Fredheim - Forvaltningssjef

  Bård Fredheim

  Avdelingsleder teknisk

  Sigmunn Sørensen - Avdelingsleder teknisk

  Sigmunn Sørensen

  Regiondirektør

  Bjørn Mathisen - Regiondirektør

  Bjørn Mathisen

  Avdelingsleder Harstad / GARANTI

  Avdelingsleder Hammerfest

  Inger Marie Kongsbak - Avdelingsleder Hammerfest

  Inger Marie Kongsbak

  Hammerfest og Finnmark

  Avdelingsleder GARANTI

  Leif-Harald Svendsen - Avdelingsleder GARANTI

  Leif-Harald Svendsen

  GARANTI Tromsø og Hammerfest

  Kommunikasjonssjef

  Kim Kr. Nordli - Kommunikasjonssjef og Pressekontakt

  Kim Kr. Nordli

  Presse - og samfunnskontakt

  Økonomisjef

  Gry Olsen Holand

  Gry Olsen Holand

  HR-Sjef

  Hege-Elisabeth Bosch

  Hege-Elisabeth Bosch

  IKTansvarlig

  Kjell Magnar Lekang - IKTleder

  Kjell Magnar Lekang